Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido Obel ROV 20L

2.700.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido Obel ROV 30L

2.800.000 
Hết hàng
2.200.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido Obel RON-E 15L

2.750.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido Obel RON-E 20L

2.950.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido Obel RON-E 30L

3.100.000