Quạt điều hòa không khí Rapido đạt chứng nhận an toàn và tiết kiệm điện

Ngày 19/3/2020 dòng quạt điều hòa không khí Rapido 3000M/ 3000D và Rapido 6000M/ 6000D được cấp chứng nhận phù hợp QCVN 4 (chứng nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử). Đây là chứng nhận về khả năng an toàn cũng như tiết […]