Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Frido FE20L

2.700.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Frido FE30L

2.800.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Frido FD20L

2.900.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Frido FD30L

3.000.000