Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido HE15L

2.750.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido HE20L

2.950.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido HE30L

3.100.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido HD15L

2.900.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido HD20L

3.100.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido HD30L

3.250.000