Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido SD20L

2.900.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido SD30L

3.000.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido SE20L

2.700.000 

Bình nóng lạnh gián tiếp

Bình nước nóng Rapido SE30L

2.800.000