Hướng dẫn đặt hàng online trên website Rapido

Hướng dẫn đặt hàng online

Rapido xin gửi bạn hướng dẫn đặt hàng online trên website

Bước 1: Truy cập website: rapido.vn

Hướng dẫn đặt hàng online
Phiên bản mobile
Hướng dẫn đặt hàng online
Phiên bản PC

Bước 2: Lựa chọn sản phẩm đúng nhu cầu để thêm vào giỏ hàng

Hướng dẫn đặt hàng online
Phiên bản mobile
Hướng dẫn đặt hàng online
Phiên bản PC
Hướng dẫn đặt hàng online
Phiên bản Mobile

Bước 3: Kiểm tra đơn đặt hàng 

– Muốn chọn thêm sản phẩm chọn Xem tiếp sản phẩm, sản phẩm trong giỏ hàng vẫn được lưu

– Muốn kiểm tra thông tin giỏ hàng chọn biểu tượng giỏ hàng

Hướng dẫn đặt hàng online
Phiên bản mobile
Hướng dẫn đặt hàng online
Phiên bản PC

Bước 4: Ở giao diện giỏ hàng(SHOPPING CART), áp mã khuyến mại (nếu có) vào mục phiếu ưu đãi sau đó bấm Tiến hành thanh toán

Hướng dẫn đặt hàng online
Phiên bản moblie

Hướng dẫn đặt hàng online

Bước 5: Ở giao diện thông tin thanh toán (CHECKOUT DETAILS) vui lòng điền thông tin chính xác về tên, số điện thoại và địa chỉ người nhận, chọn hình thức thanh toán sau đó bấm đặt hàng

Hướng dẫn đặt hàng online
Phiên bản moblie
Hướng dẫn đặt hàng online
Phiên bản PC

Bước 6: Đơn hàng hoàn thành sẽ được gửi thông báo về mail và được xử lý trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt hàng.

Hướng dẫn đặt hàng online